Veterinary Industry Nordic – ViNordic – on eläinlääketeollisuuden pohjoismainen puolestapuhuja.  Tavoitteemme on asiantuntevan ja tieteellisen yhteistyön pohjalta luoda parhaat mahdolliset puitteet eläimille tarkoitettujen ja hyväksyttyjen lääkeaineiden säännöstelyyn ja markkinointiin Pohjoismaissa.

ViNordicin jäsenet toimivat eettisen ja itseään säätelevän koodiston mukaisesti. Meille on tärkeää, että eläinlääkärit, eläinten omistajat ja eläiravintoa ostavat kuluttajat voivat luottaa siihen, että eläimille tarkoitettujen lääkeaineiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi tapahtuu hyvää liikemiestapaa noudattaen.

Yhdessä terveiden eläinten asialla