ViNordic – brancheorganisation for producenter af lægemidler til dyr

Medlemmerne af Veterinærmedicinsk Industriforening besluttede i november 2017 at skabe et bredere nordisk samarbejde inden for veterinærmedicinindustrien ved at udvide interessevaretagelsen til alle nordiske lande.

Fra 1. januar 2018 har foreningen heddet ViNordic (Veterinary industry Nordic). Med hovedkontor i København forventes den nordiske udvidelse at være på plads i 2021.

Baggrunden for beslutningen

Stadigt flere producenter af lægemidler til dyr, som markedsfører lægemidler i Norden, er nordisk organiserede, og det afspejles nu også i den måde, hvorpå branchen er organiseret.

Med beslutningen har foreningen taget et vigtigt skridt mod at styrke kontakten med samarbejdspartnere på nordisk plan og dermed en bedre koordineret og mere effektiv formidling af branchens synspunkter – i de enkelte nordiske lande og internationalt.