Veterinary Industry Nordic – ViNordic –  är den nordiska rösten för veterinärmedicin-branschen. Vårt mål är att genom samarbete och på ett sakligt och vetenskapligt sätt skapa den bästa möjliga ramen för mobilisering och saluföring av godkända veterinärmedicinska läkemedel för djur i de nordiska länderna.

Vinordics medlemmar är föremål för etiska regler och själv-rättvisa. Det är viktigt för oss att veterinärer, djurägare och konsumenter av livsmedel med animaliskt ursprung kan lita på att utveckling, tillverkning och saluföring av veterinärmedicinska läkemedel sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med god affärssed.

Tilsammans för friska djur i Sverige