Veterinary Industry Nordic – ViNordic – er veterinærmedisin-industriens nordiske stemme. Målet vårt er, gjennom samarbeid og på et faglig og vitenskapelig grunnlag, å skape best mulig ramme for levering og markedsføring av godkjente veterinærmedisiner til dyr i de nordiske landene.

ViNordic sine medlemmer er underlagt en etisk kodeks og selvregulering. Det er viktig for oss at dyrleger, dyreeiere og forbrukere av dyrefôr kan ha tillit til at utvikling, produksjon og markedsføring av veterinærmedisiner skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med god forretningsskikk.

Sammen om sunne dyr