Veterinary Industry Nordic – ViNordic – er veterinærmedicinindustriens nordiske stemme. Vores mål er gennem samarbejde og på et sagligt og videnskabeligt grundlag at skabe de bedst mulige rammer for tilvejebringelse og markedsføring af godkendte veterinære lægemidler til dyr i de nordiske lande.

ViNordic’s medlemmer er underlagt et etisk kodeks og selvjustits. Det er vigtigt for os, at dyrlæger, dyreejere og forbrugere af animalske fødevarer kan have tillid til, at udvikling, fremstilling og markedsføring af veterinære lægemidler sker på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med god forretningskik.

Sammen om sunde dyr